Zespół Szkół Społecznych im. Jana Pawła II w Sowinie

  • Statystyki

    • Odwiedziny: 476055
    • Do końca roku: 19 dni
    • Do wakacji: 197 dni

Strona główna

   

 na stronie  

             ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŁECZNYCH im. JANA PAWŁA II

W SOWINIE  

 

                         

 

   

 

                         Informujemy, że w dniu 29 marca 2011 r., postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, zostało zarejestrowane i wpisane do KRS pod numerem 0000381144 Stowarzyszenie Edukacyjno - Regionalne "Nasza Szkoła - Wspólne Dobro", które od 1 września 2011 r. prowadzi Zespół Szkół Społecznych im. Jana Pawła II w Sowinie.

 

 

 

REALIZOWANE PROGRAMY I PROJEKTY:

 

 

W ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO priorytet 5 Stowarzyszenie Edukacyjno –Regionalne „Nasza Szkoła – Wspólne Dobro” w Sowinie otrzymało wsparcie finansowe w kwocie 10 000 zł na remont i modernizację kotłowni centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Społecznych im. Jana Pawła II w Sowinie.

 
W roku szkolnym 2018/19 uczniowie klas IV – VI brali udział w projekcie „Uniwersytet Rzeszowski dla Młodych Odkrywców”. Uczniowie otrzymali indeksy słuchacza i materiały edukacyjne. Grupa z naszej szkoły liczyła 24 młodych odkrywców, którzy podczas zajęć z Robotyki odbywających się na Uniwersytecie Rzeszowskim konstruowali i programowali różne roboty.  (więcej o projekcie)

 

 

„Szkolny Klub Sportowy” - to ogólnopolski projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki, do którego zakwalifikowała się nasza Szkoła Podstawowa.Uczestnikami programu są uczniowie klas IV – VI, którzy dwa razy w tygodniu biorą udział w 60-minutowych pozalekcyjnych zajęciach sportowych. (więcej o projekcie)

 

 

 

"Umiem pływać" to program propagujący naukę pływania w ramach środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniówktóry adresowany jest do najmłodszych uczniów szkół podstawowych. (więcej o projekcie)

 

  

   „Program dla szkół” to unijny program polegający na dostarczaniu dzieciom owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych. To kontynuacja dotychczasowych programów „Owoce i warzywa w szkole” i „Mleko w szkole”, które od roku szkolnego 2018/2019 stanowią jedno działanie. Program skierowany jest do uczniów klas I - V.  (więcej o projekcie)

 

 

Projekt "Pracownie komputerowe dla szkół" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego(zobacz)


 


Projekt
"Edukacja taneczna dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz pozaszkolnej w Sowinie" finansowany przez Program Integracji      Społecznej, ze środków PPWOW
(zobacz)